Voittajan Mieli

 

Menestyäkseen urheilijana ja saavuttaakseen koko fyysisen potentiaalinsa tulee urheilijalla olla myös psyykkistä vahvuutta. Tätä vahvuutta ovat muun muassa kyky asettaa oikeanlaisia tavoitteita ja kyky luottaa itseen tilanteessa kuin tilanteessa, taito hallita paineita ja nollata virheet sekä kyky tunnistaa ja hallita stressiä. Psyykkinen valmennus auttaa näiden taitojen kehittämisessä sekä tukee urheilijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Psyykkinen valmentautuminen vaatii harjoittelua siinä missä mikä tahansa muukin ominaisuus urheilussa.

Voittaminen on urheilijana kasvamista – ei ainoastaan kilpailujen ja mestaruuksien voittamista.

Tämä verkkovalmennus on tarkoitettu erityisesti kilpa- ja huippu-urheilijoille sekä sellaisiksi tähtääville. Kahdeksan viikon valmennuksen aikana saat tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa urheilun psyykkisestä valmentautumisesta. Itsetuntemuksesi lisääntyy oivalluttavien valmennuskysymysten avulla ja lisäksi saat käyttöösi monipuolisia työkaluja tukemaan kehittymistäsi urheilijana kokonaisvaltaisesti. 

Tässä valmennuksessa voittaminen nähdään laajassa merkityksessä, ei ainoastaan kilpailujen, otteluiden ja mestaruuksien voittamisena, jotka nekin toki ovat urheilijalle tavallisesti tavoittelemisen arvoisia asioita. Edellä mainittujen lisäksi voittaminen pitää sisällään myös itsensä voittamisen sekä urheilijana ja ihmisenä kasvamisen ja kehittymisen. 

 

KUKA OLEN JA MIKSI LOIN TÄMÄN VALMENNUKSEN

Olen Riina Ilmola, koulutukseltani psykologian ja liikuntatieteiden maisteri ja ammatiltani psykologi ja psyykkinen valmentaja. Oman kilpaurheilu-urani aikana psyykkisestä valmennuksesta ei juuri puhuttu, enkä suinkaan luonut tätä valmennusta siksi, että olisin tuohon aikaan urheilijana hallinnut psyykkisen valmentautumisen tekniikoita ja taitoja erityisen hyvin. Päinvastoin olen vasta vuosia myöhemmin ymmärtänyt, mikä merkitys näillä asioilla on paitsi urheilijana menestymisen myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Psyykkisenä valmentajana tavoitteenani on, että urheilijat voisivat saavuttaa tavoitteensa ja koko potentiaalinsa urheilussa sekä samaan aikaan voisivat henkisesti ja fyysisesti hyvin. Tästä lähtökohdasta rakensin myös tämän valmennuksen. 

Tutkittu tieto, oivalluttavat kysymykset ja tekemisen kautta oppiminen muodostavat tuloksellisen valmennuksen kulmakivet.

Psykologin työssäni näen päivittäin sen, miten voimauttavaa ja eteenpäin vievää oikeanlaiset kysymykset ja niihin vastaaminen voivat olla. Toisaalta psyykkisessä valmennuksessa on kyse uusien taitojen omaksumisesta ja niiden kehittämisestä omiksi vahvuuksiksi, mihin tarvitaan myös harjoittelua ja tekemisen kautta oppimista. Kaiken taustalla on tutkittu tieto, jota soveltamalla päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Näiden kolmen osa-alueen varaan olen myös tämän valmennuksen kehittänyt.

TYYPILLISIÄ PSYYKKISEEN VALMENNUKSEEN LIITTYVIÄ MYYTTEJÄ

Urheilija joko omaa psyykkistä vahvuutta tai ei – näitä taitoja ei voi oppia. Psyykkiset taidot ovat opeteltavissa olevia asioita samoin kuin fyysisetkin taidot. Niiden harjoittelu vaatii kuitenkin aikaa ja sitoutumista.

Ensin pitää olla fysiikka ja lajitekniikka kunnossa, ja vasta sen jälkeen kannattaa kiinnittää huomiota psyykkisiin ominaisuuksiin. Usein puhutaan siitä, kuinka urheilun huipulla ratkaisevat urheilijan psyykkiset ominaisuudet. Tästä syystä luontevaa olisi kehittää näitä taitoja siinä missä muitakin urheiluun liittyviä taitoja. Samaan tapaan kuin väärin opitusta tekniikasta, voidaan myös psyykkisistä taipumuksista joutua opettelemaan pois. Esimerkiksi automatisoituneet ajatukset ja muut kognitiiviset strategiat ja psyykkiset tekniikat voivat olla kehittyneet epätarkoituksenmukaisiksi vuosien varrella. Psyykkisen valmennuksen avulla näitä voidaan kuitenkin kehittää.

Psyykkinen valmennus on tarkoitettu vain “ongelmatapauksille”. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Psyykkisten taitojen kehittämisestä on hyötyä kaikille urheilijoille eikä fokuksen tarvitse olla ongelmien ratkaisemisessa vaan tavoitteena voi olla myös psyykkisten vahvuuksien kehittäminen niin sanotuiksi “ylivoimatekijöiksi”.

Psyykkinen valmennus on vain huippu-urheilijoille. Psyykkisten taitojen kehittäminen soveltuu kaikille urheilijoille iästä, tasosta ja tavoitteista riippumatta. 

Psyykkinen valmennus tarjoaa helppoja, nopeita ratkaisuja ongelmiin. Valitettavasti psyykkisten taitojen oppiminen ja niissä kehittyminen vaativat yhtä lailla aikaa ja panostusta kuin fyysistenkin taitojen. Psyykkiseen valmennukseen ei liity mitään mystisiä hokkuspokkustemppuja, joilla keskivertourheilija muuttuu yhdessä yössä supertähdeksi. Psyykkinen valmennus kuitenkin auttaa urheilijaa saavuttamaan potentiaalinsa ja maksimoimaan kykynsä urheilijana.

Edellä esitetyt myytit voi siis huoletta heittää romukoppaan ja suunnata huomio sen sijaan niihin mahdollisuuksiin, joita psyykkisellä valmennuksella on tarjota!

 

Oletko kiinnostunut henkilökohtaisesta valmennuksesta? Otan yksilöasiakkaita vastaan Helsingissä Pihlajalinna Dextran toimipisteessä Munkkivuoressa. Kaikki ajat on vaihdettavissa myös etävastaanottoajoiksi. Ajan voit varata suoraan Pihlajalinnan nettiajanvarauksen kautta.